Režim dne:

6. 30- 8.00  doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, volně spontánní zájmové aktivity

8. 00 – 8. 45  komunitní kruh, ranní cvičení, příprava na svačinu

8. 45 – 9.15 hygiena, svačina

9.15 – 9.50 didakticky zacílené činnosti

9.50 – 10.00 příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00 pobyt venku

12.00 – 12.30 hygiena, oběd

12.30 – 14.00 pohádka, odpočinek ( min. 30 min.), postupné vstávání, grafomorika

14.00 – 14.10 logopedická, nebo tělovýchovná chvilka- dle zájmu dětí

14.10 – 14.45 hygiena, svačina

14.45 – 16.00 odpolední zájmové činnosti vzdělávací nabídky, prováděné venku( dle počasí)