Dokumenty

Mohlo by se vám hodit...

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠVP

Realizací našeho školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) směřujeme k nabídce vhodných vzdělávacích prostředků a podmínek.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných v podmínkách mateřské školy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

Žádost o přijetí do Mateřské školy Radovesnice II. Informace pro rodiče k zápisu do mateřské školy. Vzor Word Žádosti

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ MŠ – DNE 24. 8. 2020

Stravování, školné, akce MŠ, ...

ROZPOČET 2020

Rozpočet PO MŠ Radovesnice II je vyvěšen na stránkách obce radovesnice II v sekci školstvi - rozpočet

ŠABLONY II OPVVV

ŠABLONY II OPVVV MŠ RADOVESNICE II, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_ 063/00126 65

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování